Equity là gì ? Vốn chủ sở hữu trong forex là gì ? Làm thế nào để cải thiện Equity trong forex? - Cộng đồng Trader Đà Nẵng

Tuyệt vời Equity là gì ? Vốn chủ sở hữu trong forex là gì ? Làm thế nào để cải thiện Equity trong forex?

Equity hay còn được gọi là vốn chủ sở hữu là tổng giá trị hiện tại của tài khoản forex.
Còn có thể hiểu một cách như sau : Về mức độ nào đó, Equity là lãi/lỗ mà tài khoản có được từ các vị thế đóng. Equity thay đổi khi lãi/lỗ chưa thực hiện từ các vị thế mở thay đổi. Và khi nhà giao dịch đóng vị thế giao dịch, số dư tài khoản thực tế sẽ được cộng them nếu lãi hoặc sẽ bị trừ đi nếu lỗ. Thì bây giờ nhà giao dịch sẽ có số vốn chủ thực tế.
Equity còn là một mức đòn bẩy quan trọng góp phần trong giao dịch forex. Vốn chủ sở hữu trong tài khoản phải cao hơn số tiền ký quỹ được sử dụng cho các giao dịch. Đòn bẩy, hoặc vốn chủ sở hữu dung cho giao dịch đóng vai trò quan trọng trong việc xác định lợi nhuận lãi / lỗ.

  • Cách tính vốn chủ sở hữu trong forex :
Đầu tiên, Margin( tiền ký quỹ ) được tính theo công thức sau :
Tiền ký quỹ = ( Khối lượng giao dịch x Gía tài sản ) / Đòn bẩy
Dư ký quỹ ( Free margin) = Vốn chủ sở hữu – Ký quỹ
Equity là tổng số tiền mà nhà giao dịch có trong tài khoản, kèm với đó là khoản lãi/lỗ mà trader nhận được khi đóng tất cả vị thế mở.
Có thể nói một các khác Equity ( vốn chủ sở hữu bằng ) = Balance ( số dư tài khoản) + Floating P/L ( Lãi hoặc lỗ thả nổi) hoặc chưa thực hiện từ các vị thế mở.

Balance (số dư): là số tiền hiện có trong tài khoản giao dịch. Khi mở một tài khoản mới, balance chính là số tiền nạp vào tài khoản lần đầu tiên. Khi mở các lệnh giao dịch mới, giá trị của Balance sẽ không thay đổi, chỉ khi nhà đầu tư đóng một hoặc nhiều lệnh lại thì Balance sẽ được cập nhật bằng cách cộng thêm phần lợi nhuận của lệnh thắng và trừ đi phần lỗ của lệnh thua. Balance cũng sẽ thay đổi nếu các bạn có giao dịch nạp thêm tiền vào tài khoản hoặc rút tiền ra.

  • Các tip giao dịch vốn chủ sở hữu mà các nhà giao dịch cần nắm :
Nếu thị trường đi ngược chiều và số lượng lỗ giảm xuống, thì số tiền ký quỹ thực sự được giải phóng nhiều hơn và vốn chủ sở hữu sẽ sớm vượt qua số tiền ký quỹ một lần nữa.
Trường hợp thị trường tiếp tục đi ngược lại với bạn, vốn chủ sở hữu sẽ giảm xuống mức thấp hơn mức ký quỹ, khiến cho việc hỗ trợ các giao dịch đang mở gần như không thể xảy ra
Và nếu sau khi đóng một vị thế cụ thể với khoản lỗ thả nổi lớn nhất, thị trường tiếp tục đi ngược lại với nhà giao dịch, do đó vốn của nhà môi giới sẽ một lần nữa bị đe dọa nhà môi giới sẽ thực hiện hành động tương tự để đóng bất kỳ vị trí nào có giá trị lớn nhất. lỗ chưa thực hiện. Không cần phải nói rằng nếu nhà giao dịch gửi thêm vốn để mở rộng số dư bằng một phương tiện giao dịch ký quỹ ngay lập tức (như thẻ tín dụng), tiền thực sự có thể được lấy từ số dư tài khoản mới để thêm vào ký quỹ, do đó, giữ các vị thế mở .

  • Làm sao để cải thiện Equity trong forex ?
Cải thiện Equity là việc duy trì vốn chủ sở hữu ở một mức đủ cao. Mục đích quan trọng nhất của việc này vẫn là tăng lợi nhuận, thứ hai là tránh Margin Call và Stop out. Làm gì để tránh Margin Call và Stop out thì các bạn có thể tham khảo 2 bài viết trên, ở đây chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào việc cải thiện Equity bằng cách quản lý tốt Unrealized Profit/Loss (lời/lỗ chưa thực hiện).
Các vị thế đang mở ảnh hưởng rất lớn đến Equity bởi các khoản lời/lỗ chưa thực hiện (chưa kết toán). Một trường hợp có thể xảy ra trên thị trường forex đó chính là một lệnh đang thua lỗ chưa chắc nó sẽ mãi thua lỗ vì khả năng thị trường sẽ đảo chiều và cứu vớt lệnh của bạn, và một lệnh đang có lời chưa chắc nó sẽ không trở nên thua lỗ.
Những nhà giao dịch thua lỗ hoặc nhà đầu tư mới, với tâm lý “sợ thua” và không cam tâm bị mất tiền, họ thường duy trì các lệnh đang thua lỗ rất lâu với kỳ vọng thị trường sẽ đảo chiều nhưng lại đóng rất sớm các giao dịch đang có lời.
Ngược lại với những nhà đầu tư có lợi nhuận, họ thường thiếu kiên nhẫn với những lệnh đang thua lỗ nhưng lại duy trì các lệnh đang có lời.
Cả 2 trường phái trên đều có thể hợp lý hoặc không trong một số trường hợp nhất định chứ không phải ở tất cả các tình huống xảy ra trên thị trường này. Mặc dù khi mở một giao dịch nào đó, các bạn thường sẽ luôn đặt niềm tin vào chiến lược của mình, nhưng cũng tùy từng trường hợp cụ thể mà phải biết đóng lệnh đúng lúc hoặc tiếp tục duy trì vị thế để có thể cải thiện được vốn chủ sở hữu.
Equity sẽ được cải thiện khi nhà đầu tư biết chốt lời đúng lúc, cắt lỗ đúng nơi, mà điều này chỉ có thể đạt được khi có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trên thị trường.

Vốn chủ sở hữu là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch ngoại hối. Điều bắt buộc phải biết rằng vốn chủ sở hữu phải được giữ ở mức đủ cao để không có lúc nào tài khoản bị ảnh hưởng khi một số giao dịch thua lỗ phát sinh. Điều này có thể bằng cách tăng vốn chủ sở hữu tài khoản hoặc bằng cách sử dụng các yêu cầu về đòn bẩy ký quỹ phù hợp có liên quan đến quy mô tài khoản. Cố gắng kiểm tra kiến thức mới thu được của bạn trên tài khoản demo không có rủi ro . Đó là một cách an toàn để xem các nhà giao dịch đã học tất cả thông tin tốt như thế nào và áp dụng nó vào các tình huống thực tế tốt như thế nào.


---------------?? ??????? ??---------------------
?
???????: +84 94 992 25 52
?
???????: https://my.kj-glovicevc.com/register
?
????????: https://www.facebook.com/glovicevc/
?
???????: www.youtube.com/c/GLOVICEVCOfficial
 
Top