Thời điểm tuyệt vời để mua cổ phiếu Apple - Cộng đồng Trader Đà Nẵng

Tuyệt vời Thời điểm tuyệt vời để mua cổ phiếu Apple

phowr

Member
Hệ số giá Apple trên thu nhập của cổ phiếu Apple

Với triển vọng ngắn hạn, đầu tư vào cổ phiếu Apple hiện là một trong những ý kiến không tồi. Theo đó, giao dịch ở hệ số giá trên dòng tiền tự do 25 lần và hệ số giá trên thu nhập 26 lần, mã cổ phiếu AAPL đang được định giá tương đối tốt.

Mặt khác, trong dài hạn, đây được xem là một mức giá khá hấp dẫn cho một doanh nghiệp xuất sắc như Apple để có thể thực hiện chiến lược làm giàu dài hạn.

1661324101150.png

Chương trình mua cổ phiếu nhận quà Apple siêu khủng >>>
 
Top