Lợi ích của việc nắm giữ cổ phiếu trong dài hạn - Cộng đồng Trader Đà Nẵng

Tuyệt vời Lợi ích của việc nắm giữ cổ phiếu trong dài hạn

phowr

Member
1660290956355.png

So với ngắn hạn, đầu tư cổ phiếu dài hạn được nhận định bớt rủi ro và mang đến mức lợi nhuận ổn định hơn. Chiến lược này bao gồm việc nắm giữ các tài sản như trái phiếu, cổ phiếu, quỹ giao dịch hối đoái (ETF), quỹ tương hỗ,…thời gian nắm giữ các khoản đầu tư ít nhất phải một năm trở lên. Những cá nhân thực hiện cách tiếp cận dài hạn đòi hỏi kỷ luật và sự kiên nhẫn, đó là bởi vì các nhà đầu tư phải có khả năng chấp nhận một lượng rủi ro nhất định trong khi họ chờ đợi phần thưởng cao hơn trong tương lai.

Trong môi trường lãi suất thấp, các nhà đầu tư có thể bị cám dỗ mua cổ phiếu để tăng lợi nhuận ngắn hạn, nhưng điều đó có ý nghĩa hơn và có thể thu được lợi nhuận tổng thể cao hơn để giữ cổ phiếu trong dài hạn.

Xem chi tiết phân tích chủ đề này tai:
 
Top