Các hàm cơ bản trong MQL4 - Cộng đồng Trader Đà Nẵng

Kiến thức Các hàm cơ bản trong MQL4

Trùm giao dịch thua kèo

Administrator
Thành viên BQT
Lập trình MQL4 Căn bản
Các hàm cơ bản và quan trọng nhất
 • ORDERSELECT(A,SELECT_BY_CÁI GÌ, NÓ LÀ QUÁ KHỨ HAY THỰC TẠI)
  Cấu tạo chi tiết bao gồm: A: là số thứ tự của lệnh hoặc số ticket
  Select: Nếu select by id là lấy số thứ tự, select by ticket là lấy ticket
  Chọn lịch sử hay hiện tại: MODE_TRADES lầ hiện tại
  MODE_HISTIORY là quá khứ
  Dùng để lựa chọn 1 lệnh nào đó trong MT4. Hoặc lấy giá trị nào đó trong MT4.
 • Các hàm có thể lấy giá trị được là:
 • OrderTicket(): Lấy số TICKET của lệnh
 • OrderCloseTime(): Lấy thời gian đóng lệnh. Chỉ lấy được các lệnh đã đóng tức là dùng trong lịch sử
 • OrderOpenPrice(): Lấy giá thời điểm mua
 • ORDERSEND()
 • double NormalizeDouble( // Dùng để chuyển đổi dãy nhiều số thành dãy số cố định
  double giá trị, // Giá trị cẩn chuyển đổi
  int số đằng sau // Các con số ở đằng sau, 0.123456
  );
 

Admin

Administrator
Lập trình MQL4 Căn bản
Các hàm cơ bản và quan trọng nhất
 • ORDERSELECT(A,SELECT_BY_CÁI GÌ, NÓ LÀ QUÁ KHỨ HAY THỰC TẠI)
  Cấu tạo chi tiết bao gồm: A: là số thứ tự của lệnh hoặc số ticket
  Select: Nếu select by id là lấy số thứ tự, select by ticket là lấy ticket
  Chọn lịch sử hay hiện tại: MODE_TRADES lầ hiện tại
  MODE_HISTIORY là quá khứ
  Dùng để lựa chọn 1 lệnh nào đó trong MT4. Hoặc lấy giá trị nào đó trong MT4.
 • Các hàm có thể lấy giá trị được là:
 • OrderTicket(): Lấy số TICKET của lệnh
 • OrderCloseTime(): Lấy thời gian đóng lệnh. Chỉ lấy được các lệnh đã đóng tức là dùng trong lịch sử
 • OrderOpenPrice(): Lấy giá thời điểm mua
 • ORDERSEND()
 • double NormalizeDouble( // Dùng để chuyển đổi dãy nhiều số thành dãy số cố định
  double giá trị, // Giá trị cẩn chuyển đổi
  int số đằng sau // Các con số ở đằng sau, 0.123456
  );
Đề xuất dạy một buổi để có thể tự code con EA nào điểm vào đơn giản có StopLoss và Trailingstop :))
 

Nam Nguyen

Quản Trị Viên
Nhìn đống code bỗng thấy hoa mắt chóng mặt. Giá mà có bot winrate cỡ 95%, RR khoảng 1:4 tự động cài vào máy mình thì ngon :sleep:
 
Top